BV Opheffen

U wilt niets meer investeren in uw B.V. die niet meer levensvatbaar is? Dan kunt u besluiten om uw B.V. maar liever snel op te heffen.

Dit kunt u o.a. doen via TurboLiquidatie, waarbij uw verlies waarschijnlijk ook nog geld oplevert.

Neem geen ondoordachte besluiten in het woud van regels en problemen, via onze service verzekert u zich ervan dat u alleen maar uw gegevens inlevert, een handtekening zet en wij de rest doen. 

Liquidatie en / of ontbinding van een B.V.

De BV opheffen kan goedkoper zijn dan deze aan te houden.

Wanneer verkoop of overname geen optie is en er geen sprake is van een faillissement dan kunt u uw bedrijf liquideren. Lopende zaken moeten worden afgewikkeld. Denk aan vorderingen die geïnd moeten worden, waarbij de volgende situaties zich kunnen voordoen zoals :

Geen baten geen schulden, meer baten dan schulden, meer schulden dan baten, geen baten wel schulden, bestuursaansprakelijkheid, vereffening, belastingtechnische aspecten, juridische aspecten en niet te vergeten turboliquidatieschulden en/of voorraden of licenties die verkocht moeten worden. Dit is de liquidatiefase die tot in de puntjes afgehandeld moet worden. Wij kunnen u hiermee ontlasten en er voor zorgen dat u zonder nadelige beslissingen en met de juiste juridische inzichten de B.V. kan laten ontbinden of liquideren.

Opheffen van een stichting

Een besluit tot ontbinding is onherroepelijk.

Een stichting opheffen komt o.a. voor wanneer de stichting zijn doel gehaald heeft en daardoor kan worden opgeheven. Of u ziet er absoluut geen heil meer in.  En er zijn natuurlijk meer redenen.

De statuten van een stichting bepalen op welke wijze en of de stichting als zodanig ontbonden kan worden, waarbij de volgende situatie's zich kunnen voordoen: Geen batig saldo bij opheffen stichting, negatief saldo stichting, einde vereffening, stichting met batig saldo, wel een batig saldo, vereffening van de stichting etc. Wilt u zorgeloos de stichting opheffen zonder juridische valkuilen neem dan contact met ons op.

Turbo liquidatie van de B.V.

Binnen een week uw B.V. afgerond geliquideerd.

Bij een traditionele ontbindingsprocedure waarbij vereffening van het vermogen van de vennootschap vereist is is dit niet hetgeval bij een Turboliquidatie. 

Een pluspunt van turboliquideren is dat een vennootschap bijzonder snel geliquideerd wordt zonder de benoeming van een vereffenaar. Dit scheelt een hoop geld en tijd. In principe vindt de feitelijke afwikkeling van baten en schulden plaats, voordat het besluit tot ontbinding wordt genomen. Niet iedere BV komt zomaar in aanmerking voor een turboliquidatie, neem daarom contact met ons op. Wij ontnemen u de zorgen en doen al het werk voor u.

CONTACT FORMULIER

We behandelen uw bericht zeer zorgvuldig via onze veilige SSL verbinding.

ADRES
Groendahlserweg 87
46446 Emmerich
Germany

CONTACTINFO
Email: info@bvopheffen.nl
Phone: 00447452378549
Fax: 003184837224